Comptes clars: Resum

A continuació presentem un resum dels ingressos i despeses de Guanyem des del juny fins al 20 d’octubre del 2014.

Treballem braç a braç amb Cuentas Claras per oferir-vos una comptabilitat completa, d’acord amb la normativa vigent i sota els principis de l’Open Data, de manera comprensible per a tothom i en format obert.

En els següents enllaços pots descarregar les dades del resum de comptes en format CSV: Ingressos fins al 20 d’octubre de 2014 | Despeses fins al 20 d’octubre de 2014.

Ingressos

ingressos
INGRESSOS PER CATEGORIA IMPORT %
DONATIUS 11.174,12 € 48,97%
DONACIONS PERIÒDIQUES VOLUNTÀRIES 5.242,00 € 22,97%
PRÉSTECS PERSONALS 6.400,00 € 28,05%
TOTAL INGRESSOS 22.816,12 € 100,00%

Despeses

despeses
DESPESES PER CATEGORIA IMPORT %
ACTES 2.575,47 € 15,61%
ALTRES 781,07 € 4,73%
COMUNICACIÓ 2.844,54 € 17,24%
DESPESES BANC 67,76 € 0,41%
DESPESES JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 576,95 € 3,50%
LOCAL 7.818,99 € 47,38%
MARXANDATGE 1.286,34 € 7,80%
TECNOLOGIA 550,71 € 3,34%
TOTAL DESPESES 16.501,83 € 100,00%