La xarxa ortogonal d’autobusos, un model insuficient que només beneficia a la Barcelona de Trias


La Fase IV de la Xarxa Ortogonal d’Autobusos, que avui ha presentat l’alcalde Xavier Trias, augmenta la desigualtat entre barris i s’ha fet novament sense escoltar la veu del veïnat. A més des de Guanyem Barcelona creiem que és una proposta mal implementada que desaprofita la potencialitat del servei.

«És intolerable que el desplegament de les noves línies es concentri les zones benestants de la ciutat, com les Corts, Sarrià, i Sant Gervasi. La banda dreta de la ciutat, Eixample Dret, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, en canvi, resten oblidades» ha denunciat Ada Colau. Com amb tantes altres inversions fetes a la ciutat durant aquest mandat, els recursos no es reparteixen equitativament.

Resulta més que qüestionable la manca de participació del veïnat. El procés de configuració de la xarxa ha estat imposat des del consistori. La participació que s’ha fet ha consistit bàsicament en organitzar sessions informatives als districtes. Només en comptades ocasions s’ha tingut en compte el parer dels usuaris.

A tot això s’ha d’afegir l’ incompliment flagrant del compromís del govern de la ciutat va ser posar en funcionament 28 línies de nova creació. Hores d’ara, però, gaire bé a final de la legislatura, les línies en funcionament són 13. Avui, se’n presenten 3 de noves que entrarien en funcionament a la tardor. En total, doncs, de les 28 línies compromeses el govern de Xavier Trias només n’haurà implantat 16.

Smart City?

Una ciutat que vol ser referent de les “Smart City” i capdavantera en mobilitat no es pot permetre que en hora punta hi hagi temps d’espera de 12 ó més minuts i que després passin dos busos seguits. La freqüència mitjana serà bona, però la regularitat de pas no pot ser pitjor. Els problemes de freqüència són especialment greus durant els caps de setmana. El funcionament de les pantalles d’informació, per la seva banda, presenten errors constants.

Analitzant els recorreguts d’algunes línies com la V27 és fàcil comprovar que es produeixen duplicitats amb d’altres línies. Els canvis duts a terme a última hora en les línies H14 i H16 tampoc no responen no responen a la lògica de la xarxa, això és línies rectes, fàcils d’entendre. I requereixen, en tot cas, una explicació adient.

El model de xarxa ortogonal de busos proposat és de gran qualitat. Els resultats són en canvi molt insuficients. La velocitat mitjana comercial ha passat de 12km/hora a 13 km/hora, quan a la majoria de les ciutats europees aquesta mitjana es de 15-18km/h. Això es deu a què la xarxa s’està implantant sense els esforços necessaris per prioritzar el servei de bus, amb una política insuficient de nous carrils busos i prioritats semafòriques, tal com es fa a totes les ciutats europees.

Benefici pel transport privat

«La deixadesa en la implantació de la xarxa ortogonal fa que avui dia el transport en cotxe privat -tot i que representa un 15% dels viatges interns de la ciutat- sigui molt més ràpid que no pas en autobús.» alerta Ada Colau. Això propicia l’ús del vehicle privat en comptes del transport públic amb la conseqüent congestió del trànsit i amb els problemes de contaminació i d’afectació a la salut que s’en deriven.

Tot i els problemes detectats, l’Ajuntament ha decidit apostar per invertir en noves “Smartquesines”, marquesines intel·ligents, de nou concentrades en les zones cèntriques de la ciutat com Passeig de Gràcia.

Per tot això, des de Guanyem Barcelona emplacem al consistori a afrontar els problemes reals en matèria de mobilitat com la manca d’una línia que uneixi tota la Diagonal i eviti la perduda de temps que comporten els transbords entre diferents línies i en general la baixa freqüència dels autobusos Si realment es vol acabar amb la congestió que provoca l’ús del vehicle privat cal que la xarxa ortogonal connecti tots i cada un dels barris de Barcelona i ho faci amb una freqüència suficient. «Només connectant tota la ciutat i a una velocitat adient el transport públic per superfície resultarà eficaç per garantir les necessitats en termes de mobilitat que necessita la ciutadania» afirma Ada Colau.

10551712_1531998193683251_6883889912803689596_o