Guanyem Barcelona inicia el procés de validació del codi ètic per a una candidatura de confluència


 

La ciutadania podrà votar des del 26 de novembre fins al 3 de desembre el document impulsat per Guanyem Barcelona i que està subscrit per Podem Barcelona, Procés Constituent i ICV-EUiA

Barcelona, 25 novembre 2014

A partir de demà i durant una setmana la ciutadania podrà validar el codi ètic de Guanyem Barcelona. Després que fa un mes i mig es van celebrar les Jornades de Codi Ètic. Governar obeint,la primera gran trobada de confluència entre la ciutadania i diverses forces polítiques (Guanyem Barcelona, Procés Constituent, Podem Barcelona, ICV, EUiA, Trobada Popular Municipalista i Xarxa Ciutadana Partit X), així com amb moviments socials i persones que de forma individual també van participar en l’elaboració d’aquest document. Unes jornades que van tenir lloc el 10 i 11 d’octubre i que van sumar més de 500 persones.

El procés i l’eina de validació

El document final del codi ètic és el resultat de tres mesos de treball entre les diferents formacions i espais polítics, així com la suma de diferents esmenes ciutadanes. Més de 300 persones les han fet a través de l’eina digital DemocracyOS.
Destaquem que la TPM (Trobada Popular Municipalista) va ser la formació que més esmenes va proposar. Al text final s’han incorporat totes aquelles que es van recollir del debat que va tenir lloc en el marc de les jornades d’octubre, així com les que es van fer a través de l’eina de participació digital, entre les quals, situar el salari màxim a 2.200 euros.

La proposta de creació d’un codi ètic que fixés unes noves regles del joc per governar les institucions públiques va ser impulsada per Guanyem Barcelona, entenent la necessitat i urgència d’establir mecanismes de transparència, rendició de comptes, limitació de sous i mandats de la política institucional i professionalitzada.

Guanyem Barcelona i les forces que el subscriuen, Podem Bcn, ICV-EUiA i Procés Constituent, consideren que les noves formes de fer política passen per una major capacitat de decisió de la ciutadania en les qüestions polítiques. És per això que el document definitiu se sotmet a una última validació ciutadana, de nou a través de l’eina Democracy OS, així qui vulgui podrà registrar-se i votar durant la propera setmana, del 26 de novembre al 3 de desembre. El document definitiu per la seva validació es podrà trobar en aquest enllaç: participa.confluènciacodietic.cat a partir de dimecres 26.

La necessitat d’un Codi ètic

Aquest document neix amb la voluntat de ser un pas endavant en la necessària revolució democràtica que actualment necessitem al nostre país. Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació han de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

En el codi ètic es preveuen mesures que a dia d’avui no duu a terme cap força política municipal a Barcelona i que són d’immediata aplicació si hi ha voluntat política, com la publicació de l’agenda de reunions, o la publicació dels criteris emprats per a la contractació dels càrrecs de lliure designació.

Respecte a la duplicació de càrrecs, els càrrecs electes de la candidatura es comprometen a no duplicar càrrecs, excepte aquells vinculats a la seva condició de regidor/a. Tampoc cobraran dietes o remuneracions extres per assistir a reunions. A això s’hi suma el fet que els càrrecs electes cobraran un sou màxim de 2.200 €. Aquest límit salarial no es compleix a dia d’avui per cap formació, que, com a màxim, aporten un percentatge del sou a l’organització. Així mateix es recull el fet de que la candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

Avui dia hi ha un consens ciutadà que entén la necessitat que la candidatura no contribueixi a llargues carreres polítiques amb els riscos que això comporta; al mateix temps, es veu necessari que s’adquireixi experiència i coneixement per poder desenvolupar bé la seva funció, i es creu una potencialitat la possibilitat de treballar en equip. És per això que el codi ètic també inclou la limitació de mandats a dos, més un, proposta que s’ha de sotmetre a referèndum.

El document es pot descarregar aquí

xxss-cat-codi-etic-validacio