Guanyem Barcelona organitza una jornada per abordar el canvi en les polítiques públiques de la cultura


Sota el títol “Economia Cooperativa de la Cultura”, es presenta una jornada pública que se celebrarà el proper diumenge 18 de gener i que comptarà amb la presència d’agents culturals de la ciutat de Barcelona

L’eix Cultura de Guanyem Barcelona convoca una jornada pública sota el títol Economia Cooperativa de la Cultura. Tindrà lloc el proper diumenge 18 de gener a les 17 h. Es tracta de la primera cita d’un cicle de tres jornades concebut per l’eix Cultura sota l’epígraf #GuanyemCultura

Aquestes jornades es corresponen amb els tres nivells d’intervenció proposats en el primer document de treball per un canvi en les polítiques públiques de la cultura a la ciutat de Barcelona, titulat “Guanyar Barcelona recuperant la cultura“. Aquests tres nivells d’intervenció són: a) l’economia cooperativa de la cultura, b) la gestió comunitària-pública de la cultura, c) la gestió pública de la cultura. Les dues jornades restants tindran lloc al llarg de les properes setmanes.

Diumenge està prevista la intervenció de cinc ponents que abordaran els temes que ocupen les jornades . Hi participaran :

  • Marcelo Expósito (Eix Cultura Guanyem)
  • Gala Pin (Portaveu Guanyem)
  • Alejandra Calvo (Cooperland)
  • Javier Rodrigo (Eix Cultura Guanyem)
  • Xabier Barandiaran (Flok Society)

Aquesta jornada pública de treball estarà precedida per una sessió de treball a la qual s’ha convidat a 50 agents culturals de la ciutat de Barcelona i d’altres llocs. Els programes tant de la sessió de treball amb invitació com de la jornada pública seran publicats i els resultats de tot el treball de l’eix Cultura serà registrat i d’accés públic. El tancament anirà a càrrec d’Ada Colau, portaveu de Guanyem Barcelona.

Per parlar avui de la cultura, és imprescindible parlar també de la crisi. Les polítiques d’austeritat han posat fi als models de polítiques culturals fins ara imperants. El model de cultura conduïda mitjançant subvencions per assolir objectius polítics partidaris ha vist com es reduïen dràsticament les seves fonts de finançament públiques. La industrialització del sector cultural ha provocat una extensa precarització del treball cultural al servei d’interessos mercantilistes. Quin és l’actual paisatge de la cultura durant la crisi? Quines han de ser les noves polítiques culturals de la revolució democràtica que ara prepara el salt a les institucions?

Les polítiques culturals d’una revolució ciutadana han de facilitar l’existència de la cultura com a bé comú. Es tracta de potenciar que el teixit social que ara produeix cultura àmpliament precaritzat es multipliqui, de manera que els resultats i els beneficis es distribueixin àmpliament. Un projecte de canvi en el sector cultural ha de vetllar pel dret generalitzat a la cultura, garantir les condicions perquè es produeixi cultura en el conjunt del territori, fomentar un domini públic obert dels recursos culturals i articular adequadament les relacions entre les diferents escales dels equipaments culturals. La cultura ha de deixar de ser un recurs i un pretext amb el qual les elits persegueixen objectius partidaris o mercantilistes. Guanyar Barcelona significa també recuperar la cultura com una pràctica i un dret de la ciutadania.

Pensarem col·lectivament sobre les preguntes anteriors, en la primera jornada pública de treball #GuanyemCultura titulada Economia Cooperativa de la Cultura. Serà el proper diumenge 18 a les 17 h al Centre Cívic La Sedeta (c. Sicília, 321, Gràcia).

L’eix Cultura és un dels eixos temàtics que componen la Comissió de Continguts de Guanyem Barcelona. Actualment s’organitza al voltant d’una Coordinadora que ha publicat un primer document de treball titulat “Guanyar Barcelona recuperant la cultura”.

Guanyem Barcelona és una plataforma ciutadana constituïda per guanyar les pròximes eleccions municipals de maig del 2015, mitjançant un procés d’àmplia confluència a la ciutat. Aquesta confluència implica actualment altres forces polítiques, barris i sectors organitzats i no organitzats de la societat civil. Guanyar significa arribar a les institucions, però sobretot recuperar la nostra ciutat per a la seva gent i per instaurar un govern de la ciutadania.

Jornadas-cultura-3-banner-cat-021