Guanyem Barcelona mostrarà a través del seu web les despeses i ingressos que la plataforma realitzi


A Guanyem Barcelona es treballa per una política de transparència i de comptes clars com a garantia d’una nova manera de fer política

Barcelona, 17 novembre 2014

A partir d’avui, al web de Guanyem Barcelona es podrà consultar el resum d’ingressos que s’han rebut fins ara, així com les despeses. Es tracta d’un compromís amb la ciutadania per oferir transparència i comptes clars que garanteixin una nova manera de fer i entendre la política, tal com la societat i Guanyem Barcelona reclama.

Es treballarà a partir de tres principis que són la transparència, la legalitat i l’eficiència. Per tant, tot el que es fa als comptes de Guanyem Barcelona serà visible i de fàcil comprensió. A més, també s’adquireix el compromís d’actualitzar aquesta secció del web tan aviat com es disposi de les dades.

La informació que des d’avui es pot consultar està actualitzada fins al 20 d’octubre. S’aporta la relació de tots els ingressos per ordre de data i estan classificats per categories, a més s’indica si hi ha factura o un altre document que ho certifiqui.

Guanyem Barcelona treballa amb Cuentas Claras per oferir una comptabilitat completa, d’acord amb la normativa vigent i sota principis Open Data: de manera comprensible per a tothom i en format obert.

Sobre els ingressos s’han establert tres categories: donatius, donacions periòdiques voluntàries i préstecs. El donatiu mitjà que Guanyem està rebent és de 80 euros i pel que fa a les donacions periòdiques van des dels 5 als 40 euros mensuals. A data 20 d’octubre del 2014, tres persones més han fet un préstec sense interessos i des de Guanyem s’ha adquirit el compromís de retornar els tres préstecs dins del primer any. En els següents enllaços pots descarregar les dades del resum de comptes en format CSV: Ingressos fins al 20 d’octubre de 2014 | Despeses fins al 20 d’octubre de 2014.

Des de Guanyem Barcelona s’és conscient i s’aposta pel canvi i transformació de les formes de fer política. Un canvi que s’exigeix i sobre el qual s’actuarà en conseqüència. D’aquesta manera, serà la ciutadania qui supervisi les accions dels organismes públics i dels seus representants. En aquest sentit, defensem que és fonamental garantir mecanismes que permetin la rendició de comptes i la transparència.

Finançament

Guanyem Barcelona neix amb la voluntat de ser una alternativa real a la vella política i les pràctiques dels grans partits també pel que fa a finançament. Hi ha voluntat de fer les coses d’una altra manera també en l’aspecte econòmic, per això, hi ha un compromís de mantenir-nos al marge de les grans campanyes finançades pels bancs i se centrarà el protagonisme a les persones. No obstant això no excloem la possibilitat de treballar en un futur amb entitats de banca ètica, allunyades de l’especulació financera.

Imprescindibles el compromís i l’ajuda de la ciutadania

Guanyem vol governar per a la ciutadania i no per als interessos empresarials i econòmics de grans lobbies de poder. Per això, no vol recórrer als fons habituals que financen partits. El país està immers en una crisi generalitzada, econòmica i de valors, en part, per culpa d’aquests mètodes.

Des de la plataforma de Guanyem Barcelona es vol governar per a la gent, per als interessos del 99%, per això es demana ajuda a la ciutadania per generar una mínima estructura que faci viable el projecte i poder treballar amb l’objectiu clar de millorar la vida de les persones, sense deure favors a cap multinacional o grup d’inversió. Per això, a través de la pàgina web es poden fer donacions puntuals o periòdiques.