Guanyem Barcelona inicia una campanya de finançament en resposta a l’exigència ciutadana de noves formes de gestió i transparència


L’objectiu és mantenir l’autonomia del projecte pel que fa a les entitats financeres. La plataforma busca la implicació de la ciutadania, que ja ha començat a col·laborar amb donacions, periòdiques i puntuals, que van des dels 5 als 100 euros

A Guanyem Barcelona ha iniciat una campanya de finançament per seguir creixent com a projecte amb autonomia econòmica al marge de les desmesurades campanyes finançades pels grans bancs responsables de la crisi.

La manera d’obtenir els fons per treballar en aquest projecte també és una proposta innovadora i democràtica. Serà la implicació dels ciutadans i les ciutadanes la que faci possible que es dugui a terme el projecte de transformació de la ciutat.

Aquesta campanya de finançament busca obtenir petites donacions periòdiques (de 5 a 50 euros mensuals) que permetin cobrir les despeses ocasionades per la celebració d’actes i activitats de caràcter públic. Igualment, s’ofereix la possibilitat de la donació puntual, per a les persones que no puguin donar el seu suport de manera regular.

Fins avui, Guanyem Barcelona s’ha nodrit de petites aportacions voluntàries de persones que col·laboren en el projecte i hi donen suport de diferents maneres: els veïns i les veïnes dels grups de barri, així com la gent implicada en els eixos temàtics i en les comissions.

Amb la publicació dels comptes clars, Guanyem posa a l’abast de totes les persones la informació sobre els ingressos i les despeses de la plataforma. Es fa en format obert, comprensible i descarregable, gràcies a l’assessorament i ajuda de Cuentas Claras: la ciutadania s’organitza i exigeix una nova manera de finançar els partits polítics, i nosaltres volem ser transparents .

Els últims casos de presumpte finançament il·legal de partits polítics a través de trames il·legals i la revelació de tractes de favor d’entitats financeres a dirigents polítics són exemples de l’estat de corrupció sistèmica en què ens trobem. Des de Guanyem es considera que aquest modus operandi es pot revertir, amb la implicació de tots i totes. Si els bancs, responsables de l’estat actual de deutocràcia, financien seran aquests els que acabaran prenent les decisions.

A Guanyem Barcelona es treballa per fer grans coses amb pocs diners. Aquesta plataforma creu en les economies sostenibles que depenen de la ciutadania. Per això s’ha habilitat una secció a la web a través de la qual es poden fer les aportacions.

Acompanyant el compromís econòmic, Guanyem busca la implicació del màxim nombre de persones possible en la feina diària: tant les que puguin donar suport financer com les que no puguin fer-ho són benvingudes a treballar per recuperar la ciutat.