Guanyem Barcelona es solidaritza amb les treballadores socials de l’Ajuntament que no volen fer part en desnonaments de famílies sense recursos


Exigim polítiques que donin una resposta àgil i real a les dificultats per fer front al pagament de l’habitatge que pateixen milers de famílies de Barcelona

Guanyem Barcelona expressa el seu suport a “l’acord professional dels Serveis Socials bàsics en relació amb els desnonaments”, lliurat a l’alcalde Xavier Trias el passat 24 de desembre de 2014, i en el qual es demana:

1. Que es revoqui l’acord actual entre l’Ajuntament de Barcelona i els organismes de l’àmbit judicial en matèria de llançaments.

2. Que es paralitzin tots els desnonaments derivats d’una problemàtica social per motius econòmics, fins que no es pugui establir un nou acord que garanteixi el dret a l’habitatge digne de les persones afectades.

3. Que s’apliquin polítiques que donin resposta a la situació de manca d’habitatge digne de milers de famílies de Barcelona:

Guanyem Barcelona coincideix amb les treballadores en què la funció dels serveis socials és atendre i acompanyar les persones sense recursos. Per tant, la seva presència no es pot fer servir per dur a terme desnonaments que deixen a les famílies en situació de major vulnerabilitat i les condemnen a un empobriment crònic.

En una situació d’emergència social com l’actual, Guanyem Barcelona exigeix a l’Ajuntament valentia política per convertir els desnonaments per raons econòmiques en l’última mesura a prendre.

Quan això no sigui possible, l’Administració ha d’assumir el compromís de garantir un reallotjament adequat, en la línia exigida pels tractats internacionals de drets humans.

En tots als casos, l’Ajuntament ha d’assegurar un acompanyament real de les famílies afectades, garantint l’accés immediat a tots els ajuts i polítiques d’atenció a persones empobrides, especialment els pisos reservats per a situacions d’emergència social.

L’acompliment d’aquests objectius requereix, en tot cas, un replantejament de l’actual política d’habitatge que incorpori mesures efectives per recuperar habitatges buits en mans de les entitats financeres i grans empreses i per combatre l’especulació.

Per aquests motius donem suport a la lluita dels treballadors i treballadores socials de l’Ajuntament de Barcelona i els agraïm aquest pas endavant per la defensa dels drets socials de tots i totes.

logo