Finalitza la votació ciutadana que tanca la validació del codi ètic de Guanyem Barcelona


Les mesures proposades en el codi ètic de Guanyem Barcelona només es compleixen en un 10% a l’Ajuntament de Barcelona

La ciutadania ha aprovat el text final de codi ètic impulsat des de Guanyem Barcelona i que és la suma del treball que durant els últims tres mesos s’ha dut a terme entre les diferents formacions i espais polítics, a més d’incloure les diferents esmenes ciutadanes. En total 1.085 persones han votat el codi ètic, de les quals un 96,68% (1.049 vots) l’ha aprovat, i només un 2,9% (27 vots) ha votat negatiu i un 0,8% (9 vots) s’ha abstingut. El codi ètic que avui es valida no té precedents a la ciutat de Barcelona. No hi ha cap força, que actualment tingui representació a l’Ajuntament, que compleixi ni un 10% del que en aquest document es recull.

El codi ètic salta a l’agenda política

Guanyem Barcelona es congratula en veure com diferents formacions (PSOE, PP o UPyD) parlen i debaten sobre la necessitat de crear codis ètics propis. Fa menys de mig any no formava part de l’agenda política, així que des de Guanyem Barcelona es considera una gran victòria. També es recorda que part de les mesures d’aquest codi ètic, que ha sumat treball i esmenes de diferents forces confluents i ciutadania, es podria aplicar de manera immediata si hi hagués voluntat política. Per exemple: agenda de reunions, publicació dels criteris emprats per a la contractació dels càrrecs de lliure designació.

Tres mesos de treball, un text final consensuat i validat públicament

La proposta de creació d’un codi ètic que ha de fixar unes noves regles del joc per governar les institucions públiques va ser impulsada per Guanyem Barcelona, entenent la necessitat i urgència d’establir mecanismes de transparència, rendició de comptes, limitació de sous i mandats de la política institucional i professionalitzada. Una regeneració política real.

Guanyem Barcelona i les forces que el subscriuen, Podem Bcn, ICV-EUiA i Procés Constituent, consideren que les noves formes de fer política han de condicionar-se a una capacitat de decisió més àmplia de la ciutadania en les qüestions polítiques.

Aquest document neix amb la voluntat de ser un pas endavant en la necessària revolució democràtica. El text recull un codi de pràctiques i accions concretes perquè les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació les compleixin; fet que assegura una gestió política compromesa i propera a la ciutadania; amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

Respecte la duplicació de càrrecs, els càrrecs electes de la candidatura es comprometen a no duplicar càrrecs, excepte aquells vinculats a la seva condició de regidor/a. Així com tampoc a cobrar en concepte de dietes o remuneracions extres per assistir a reunions. A això s’hi afegeix el fet que els càrrecs electes cobraran un sou màxim de 2.200 € i no acceptaran regals. Aquest límit salarial no es compleix avui dia per cap formació, les quals, com a màxim, aporten un percentatge del sou a l’organització. Així mateix, es recull que la candidatura farà un ús del finançament coherent amb el codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i amb la finalitat d’enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

Actualment, hi ha un consens ciutadà que entén la necessitat que la candidatura no contribueixi a llargues carreres polítiques dels càrrecs electes; a més, es veu necessari que s’adquireixi experiència i coneixement per poder desenvolupar bé la funció. És per això que el codi ètic també inclou la limitació a dos mandats, més un, que s’ha de sotmetre a referèndum.

El codi ètic és la primera fita de la confluència. A partir d’avui els següents passos importants a seguir seran la confecció del preprograma i les llistes electorals.