Constituïts els primers grups de Guanyem als barrisEl seu objectiu és possibilitar la participació ciutadana en el projecte de Guanyem

Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Enllaç a la guia 

Després que la presentació del passat 16 de setembre amb el lema #AraTocaGuanyar aplegués més de 2.000 persones a les Cotxeres de Sants i de la ronda de xerrades que s’ha dut a terme des del juliol arreu de la ciutat, ha començat la constitució dels primers grups de treball de Guanyem Barcelona als diferents barris de la ciutat. A hores d’ara ja funcionen els espais de Guanyem a Sants, el Guinardó, Sant Andreu, Poble Nou, Sarrià, Nou Barris, La Marina, Gràcia i el Clot.

Els grups de Guanyem als barris són espais de participació i treball de les persones que s’hi adhereixin i assumeixin el manifest i els objectius de construir candidatura ciutadana per guanyar les eleccions municipals del maig del 2015, així com la proposta organitzativa de desplegament territorial que proposa Guanyem. L’objectiu principal és possibilitar la participació ciutadana en el projecte de Guanyem i és per aquest motiu que es configuren com a escenaris de participació oberta a persones organitzades i no organitzades, moviments socials i lluites de cadascun dels barris.

Fases de treball als barris

La feina dels grups de Guanyem als barris està vinculada a les diferents fases del procés de treball de Guanyem. Una primera fase, que es desenvoluparà fins al desembre del 2014, està dirigida a l’elaboració d’un diagnòstic de l’estat actual dels diferents barris de la ciutat i la realització de pre-propostes programàtiques, a més de la dinamització de la participació dels veïns i veïnes en el projecte de rebel·lió democràtica que representa Guanyem.

En la segona fase, que es durà a terme entre els mesos de gener i maig del 2015, l’objectiu serà difondre al màxim el projecte, a través de la comunicació del diagnòstic, fomentant la implicació de la ciutadania, etc.

Per aconseguir-ho, els grups territorials promouran debats i presentacions públiques, obertes a tots els veïns i veïnes, sobre els temes detectats al diagnòstic. Així mateix, organitzaran activitats que puguin ajudar a la reflexió sobre el debat polític, tant pel que fa als continguts com a la metodologia. També s’encarregaran de la difusió de campanyes informatives al territori i a les xarxes, sobre actes o trobades que es facin als barris.

L’òrgan encarregat de coordinar tots els grups que es vagin creant als barris és la Coordinadora de Grups Territorials Guanyem. La Coordinadora té com a objectiu compartir i posar en comú la feina feta des dels diferents barris i l’elaboració de propostes i accions conjuntes. També té la funció de facilitar el diàleg entre els grups i les diferents comissions de treball temàtiques.

Què és Guanyem Barcelona?

Guanyem Barcelona és un procés ciutadà que té l’objectiu de construir un espai de confluència de tots els actors implicats en la transformació de la ciutat: moviments socials, ciutadania i forces polítiques. Es pretén treballar en funció d’unes pràctiques i uns objectius concrets per impulsar una rebel·lió democràtica des de baix, per defensar els drets dels ciutadans i les ciutadanes i exigir unes institucions que donin prioritat a polítiques socials.

Amb la intenció de formar una candidatura per guanyar les eleccions municipals del maig del 2015, Guanyem parteix d’una hipòtesii uns compromisos i principis que ara, amb la voluntat aglutinadora i participativa que defineix el projecte, continua amb les xerrades als barris i amb altres actes amb diversos sectors de la ciutat.

El dia 16 de setembre una gran trobada va cloure la fase de validació i va donar pas a la segona fase del projecte Guanyem Barcelona: la construcció de la candidatura municipalista. Vam presentar la manera com ens organitzem perquè tothom hi puguiparticipar en la mesura de les seves possibilitats –des dels grups de Guanyem als barris fins a l’aportació d’un euro al mes mitjançant la plataforma Teaming– i també el nostre compromís de transparència en el finançament.

Més informació:

Telèfon: 695 189 196
premsa@guanyembarcelona.cat
Manifest de la plataforma Guanyem Barcelona
https://guanyembarcelona.cat/
Twitter: @guanyem