Com puc participar?


Com ens organitzemcom puc participar

Coses que pots fer per col·laborar

Guanyem Barcelona és un procés de construcció col·lectiva. Per tirar-lo endavant, tothom és necessari. Participa-hi!

Signa per Guanyem!

Podeu donar suport i, per tant, validar la proposta, emplenant el formulari que trobareu a l’apartat “Signa el manifest“. Tenir les vostres dades de contacte ens pemetrà també disposar d’un canal de comunicació obert amb vosaltres.

Col·labora, comparteix habilitats i coneixements

Hem obert un formulari en línia que ens facilita la vostra col·laboració a Guanyem a partir dels vostres perfils i disponibilitats.

Participa als Grups Guanyem als Barris

Si voleu organitzar una xerrada o ajudar a impulsar un grup Guanyem al vostre barri. Escriviu a extensio@guanyembarcelona.cat

Col·labora econòmicament

A Guanyem Barcelona volem fer grans coses amb pocs diners. Creiem en les economies sostenibles que depenen de la gent com tu. Per això et demanem que col·laboris econòmicament en la mesura que puguis, amb la quantitat i periodicitat que vulguis i et sigui més còmoda.

Pots fer aquí la teva donació. Gràcies!

Per saber què en fem amb les donacions, pots consultar els comptes clars de Guanyem.

 

Com ens organitzem

>> Descarrega’t el document: “Proposta organitzativa de Guanyem Barcelona (PDF)”
O llegeix a continuació la versió reduïda que hem preparat per a facilitar-vos la lectura a la web.

Guanyem Barcelona és una plataforma ciutadana que ha iniciat un procés amb els següents objectius:

 • Construir una candidatura de confluència per guanyar les eleccions municipals de maig del 2015
 • Transformar l’Ajuntament de Barcelona per posar-lo al servei de les majories socials de la ciutat i el benestar comú
 • Democratitzar la institució, promoure l’honestedat dels seus governants i impedir la connivència mafiosa entre política i diners
 • Garantir l’exercici ciutadà dels drets socials bàsics per frenar i revertir les desigualtats socials presents a la ciutat

Una estructura dinàmica, sostenible i participativa

Per dur a terme els objectius, Guanyem s’ha dotat d’una estructura organitzativa i funcional que canvia a mesura que el procés d’assalt a l’Ajuntament avança i s’hi incorporen noves persones. El repte que tenim per davant és apassionant exigeix un procés constructiu que posi en valor els encerts i aprengui dels errors. Sabem que no hi ha cap fórmula màgica que resolgui les dificultats que ens trobarem pel camí, però cal caminar preguntant i sense por.

Aquest procés és impossible sense la participació activa de la ciutadania i per això pensem que les propostes per a la Barcelona que volem i els mecanismes per posar-les en pràctica han de ser dissenyats col·lectivament. Volem articular espais on es trobi la gent organitzada i la que comença a mobilitzar-se, la que porta temps lluitant i la que anhela il·lusionar-se amb un projecte comú. Per això proposem crear espais als barris que se sumaran als grups de treball temàtics i a les comissions tècniques que ja fan possible el funcionament quotidià de la plataforma.

Aquests espais de treball, participació i decisió, configuren una estructura que vol tenir en compte la diversitat de persones i nivells d’implicació que acull el projecte per construir espais de treball i participació que siguin sostenibles i viables a mitjà i llarg termini.

Espais Guanyem

A continuació trobareu un llistat dels diversos espais de Guanyem, les seves característiques i les seves funcions

 

Grups Guanyem als barris

Són espais propis de Guanyem amb una dimensió de barri o districte, en els quals totes les persones que volen formar part de la proposta de confluència poden participar a títol personal. Aquests grups s’organitzen com a assemblees obertes i autogestionades, però acotades en les funcions i la presa de decisions. Enllacen amb els diferents espais de Guanyem a través de la seva representació a la Coordinadora de barris. Les funcions dels Grups Guanyem als barris són:

 • Participació. Acollir i fomentar la participació de les persones que vulguin contribuir a impulsar la proposta Guanyem per assolir els objectius de la segona fase. Donar a conèixer i facilitar al veïnat la participació a través d’eines en línia.
 • Difusió. Difondre la proposta Guanyem a través de l’organització de xerrades, distribució de cartells, tríptics i d’altres materials informatius, amb l’objectiu de mobilitzar el veïnat per guanyar les eleccions municipals de maig del 2015.
 • Diagnosi. Realitzar la diagnosi sobre la situació del barri amb relació als temes que afecten el benestar del veïnat i obrir espais perquè el conjunt dels veïns i veïnes pugui intercanviar opinions i elaborar propostes al respecte.
 • Col·laboració. Establir contactes amb els diferents actors del barri (entitats, moviments socials, grups organitzats) que poden aportar coneixement i experiència sobre la situació del barri, i contribuir a l’elaboració de la diagnosi, respectant-ne en tot moment l’autonomia.
 • Coordinació. Fer propostes i debatre decisions o consultes del Plenari.

 Coordinadora de barris

És l’espai de facilitació, acompanyament i articulació dels grups Guanyem als barris. Es tracta d’un espai propositiu i d’intercanvi sobre els processos territorials d’elaboració de diagnosis i propostes programàtiques. S’estableix com l’enllaç entre els barris i el Plenari o la Coordinació general, ja que hi circulen propostes i consultes. L’equip està compost per dues persones de cada grup Guanyem als barris i un equip de la subcomissió d’extensió territorial que en faciliten la dinamització. Es demana poca rotació dins la Coordinadora de barris per tal de facilitar-ne la consolidació. Tots els membres de la Coordinadora de barris participen en el Plenari.

Comissions tècniques

Són espais de treball en els quals es desenvolupen les tasques concretes imprescindibles per al desenvolupament quotidià de Guanyem. Cada comissió defineix el seu nombre d’integrants, el perfil i la seva organització interna (subcomissions, rols, grups de treball…). Per participar a les comissions cal sol·licitar-ho i assistir a una de les reunions que periòdicament es realitzen per a l’acollida de col·laboradors, o per la invitació consensuada dels membres de la comissió. Dues persones de cada comissió participen a Coordinació general, i totes elles tenen dret a assistir als Plenaris. Actualment, hi ha cinc comissions:

 • Comissió de Continguts i Relat: coordina la creació i el funcionament dels eixos temàtics, l’elaboració de continguts i del relat de Guanyem, i en un futur elaborarà les propostes per al programa electoral.
 • Comissió de Comunicació: dinamitza, executa i planifica la comunicació i difusió de Guanyem. Les seves àrees de treball són web i servidor, disseny gràfic, xarxes socials, premsa, vídeo, streaming, mailing, redacció i traducció.
 • Comissió de Logística i Finançament: dóna suport logístic als diferents actes de Guanyem. Alhora cerca finançament, realitza la gestió econòmica i l’administració general i dinamitza els serveis jurídics.
 • Comissió de confluència amb Forces Polítiques: du a terme el contacte i treball amb les diferents forces polítiques amb les quals Guanyem vol confluir i organitzar accions o jornades conjuntes.
 • Comissió d’Organització, formada per tres subcomissions:
  • Territorial: coordina el desplegament de Guanyem als barris/districtes.
  • Col·laboradors: contacta amb les persones que volen col·laborar amb Guanyem i en facilita la incorporació al projecte.
  • Organització Interna: elabora protocols de funcionament i desenvolupament de l’estructura organitzativa en les diferents fases del projecte i facilita la introducció de mecanismes de participació en línia

Eixos temàtics

Són espais de trobada i participació d’entitats i persones vinculades en diferents temàtiques. El seu paper principal és el de validar els continguts proposats per Guanyem, tenir retorns sobre diferents qüestions vinculades als eixos temàtics i identificar les propostes d’un possible futur programa. Els referents de cada eix temàtic són –en la mesura del possible- dos membres de la comissió de continguts. En l’actualitat, hi ha els següents eixos: salut; educació; treballs, precarietat, desigualtat i pobresa; economia de la ciutat i medi ambient; habitatge i urbanisme; migracions; gènere i diversitat sexual; societat de la informació; cultura; govern local, transparència i participació; seguretat i drets civils.

Coordinació

És l’espai executiu de Guanyem que vetlla per la visió global del procés Guanyem (estratègia, full de ruta, calendari general) i coordina les diferents parts de la estructura organitzativa. Està formada pels tres portaveus i el seu equip de suport, dues persones de cada comissió tècnica, una persona de la subcomissió d’extensió territorial i de persones que formen part d’algun grups de treball i que de manera puntual hi són convidades.

Plenari

És l’espai d’articulació i presa de decisió més important de Guanyem, especialment per a les decisions estratègiques i d’organització interna. Poden participar-hi tots els membres de les comissions tècniques, la Coordinadora de barris, la Coordinació general, els primers signants del manifest que ho hagin sol·licitat, així com aquelles persones que explícitament es proposin des del mateix plenari o coordinació general. És possible que en un futur s’hagi de limitar la participació d’un nombre màxim de persones per comissió i coordinadora de barris per fer més operatives i viables les sessions.

La presa de decisions

Les comissions tècniques, els eixos temàtics i els grups Guanyem als barris disposen d’autonomia per prendre decisions sobre les accions que es portin a terme i el seu desenvolupament. Les decisions generals importants es prenen al Plenari que se celebra cada quinze dies i en què participen persones de totes les comissions, dels grups Guanyem als barris (a través de la coordinadora de barris) i dels eixos temàtics (a través de la comissió de Continguts i Relat). A Coordinació general, que té representació de tots els altres espais, es prenen decisions operatives i decisions urgents mentre no se celebra el següent plenari.

Fem una aposta ferma i decidida per la democràcia interna, per la qual cosa tots els espais intenten recollir la diversitat de tots els àmbits de treball i les formes de compromís amb el projecte. Volem trobar un equilibri entre l’horitzon-talitat i l’efectivitat. Per a decisions importants, a més, es preveu l’ús de canals de validació, elecció i consulta per a sectors ampli implicats amb el projecte.

Com puc participar-hi?

Hi ha diversos graus d’implicació i compromís, cada granet de sorra compta. Escull la forma de participació que prefereixis:

   • Participa als eixos temàtics.
   • Participa als espais Guanyem als barris. Escriu a extensio@guanyembarcelona.cat
   • Participa a les comissions tècniques. Omple el formulari online.
   • Col·labora-hi desenvolupant tasques concretes o en moments puntuals. Omple el formulari online.
   • Participa a les assemblees obertes o a les jornades temàtiques obertes.
   • Difon el projecte de Guanyem al teu entorn a través de les xarxes socials o amb el boca-orella al teu barri, al teu lloc de treball, etc. els materials que hi ha a la nostra secció “Media“. Difon els vídeos o imprimeix els cartells i tríptics i reparteix-los al carrer.
   • Participa-hi a través de les eines de consulta en línia.
   • Col·labora-hi econòmicament.