La revolució democràtica no té propietari


Guanyem Barcelona presentarà denúncia per via penal per la usurpació dels seus signes distintius.

Per mitjà de xarxes socials i mitjans de comunicació s’ha difós que un tal Luis Salom ha sol·licitat el registre de Guanyem Barcelona i Guanyem València a l’Oficina de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Luis Salom és assessor del Partit Popular a l’Ajuntament de València. La seva petició data del 3 de setembre de 2014 i inclou el logotip dissenyat i utilitzat per Guanyem Barcelona.

En relació amb aquests fets volem aclarir que:

  1. El logotip de Guanyem Barcelona està protegit pels drets de propietat intel·lectual.
    L’autor, Miguel Ángel Ramos, va signar amb Guanyem Barcelona un contracte de cessió d’aquests drets en exclusiva amb la nostra entitat. El seu ús en el marc del tràfic jurídic i mercantil sense autorització, mitjançant una indigna manipulació, constitueix un il·lícit penal.
  2. La marca no registrada Guanyem Barcelona és notòria, atesa la seva constant presència mediàtica des de la presentació de Guanyem el juny d’enguany. És, a més a més, la denominació d’una associació legalment registrada. L’intent d’apropiació per part de persones vinculades al Partit Popular incorre en frau de llei.
  3. El registre fraudulent de la marca té com a objectiu obstaculitzar l’exercici de drets socials i polítics, per la qual cosa pot constituir un delicte autònom contra els drets fonamentals.
  4. L’acció anunciada contra la plataforma Guanyem Barcelona no afectaria gens la nostra possible concurrència a les eleccions amb el nom i el logotip actuals. Atesa la validació del projecte amb més de 30.000 signatures el passat mes d’agost, Guanyem Barcelona vam decidir constituir-nos com a partit polític i vam procedir a registrar la sol·licitud en aquest sentit davant el Ministeri d’Interior. Entre altres motius, Guanyem Barcelona va adoptar aquesta decisió precisament per blindar-nos davant de comportaments miserables de personatges oportunistes i protegir-nos del previsible joc brut.

Per tots aquests motius, des de Guanyem Barcelona hem donat instruccions als nostres assessors legals perquè redactin i presentin una denúncia o querella al més aviat possible.

Aquests aclariments pràctics tenen com a finalitat calmar el debat que ha suscitat aquest cas i, molt especialment, tranquil·litzar els simpatitzants de Guanyem Barcelona. Tanmateix, volem expressar com interpretem aquesta poca-soltada relacionada amb el Partit Popular. Ens sembla un perfecte símptoma de com la política neoliberal consisteix en la privatització indeguda dels béns comuns. Aquesta prepotència s’aixopluga moltes vegades sota el paraigua d’una pretesa legalitat, tot violentant la llei a favor seu.

Alguns agents polítics entenen el sistema electoral com un procediment per expulsar la ciutadania del mecanisme de la representació per qualsevol mitjà possible. D’aquesta manera s’està exercint una violència contra la sobirania popular. Les eleccions són per a algunes persones aquell territori on destruir la democràcia, no pas una expressió d’aquesta. Això és precisament la vella política: no és la protecció de la ciutadania, sinó el domini del més fort i el més astut per sobre de la majoria tot fent un ús indegut de la representació democràtica.

Actuacions com aquesta posen de manifest una falta de sensibilitat democràtica. I sobretot la por de perdre privilegis. Aquests fets, simptomàtics d’una política de claveguera, són propis d’aquelles persones que estan disposades a qualsevol cosa per continuar on són, sense cap mena de respecte envers les noves iniciatives ciutadanes. És l’escenificació més clara de com reacciona la vella política davant d’una revolució democràtica. La suposada “regeneració” democràtica que prediquen es contradiu amb la “degeneració” democràtica que practiquen. A aquelles persones que intenten obstaculitzar la legítima expressió dels drets col·lectius tan sols se’ls pot respondre amb un missatge: guanyarem als carrers, guanyarem a les urnes i guanyarem als jutjats.