Avís legal


D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de GUANYEM BARCELONA només pel seu us en l’àmbit de l’associació. En el cas que us subscrigueu al nostre mailing, us enviarem periòdicament informació per correu electrònic. Així mateix, en relació amb algunes iniciatives, si així ens autoritzeu prèviament, el vostre nom quedarà publicat a la pàgina web. En el cas que us subscrigueu al nostre WhatsApp o Telegram, us podem enviar informació per telèfon.

Us recordem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a GUANYEM BARCELONA (c/ Nou de Sant Francesc, 21 baixos), o bé per correu electrònic a info@guanyembarcelona.cat.